ВАЖНО

График за дистанционно обучение >>

НАШАТА ВИЗИТКА

Влез и разгледай презентация за училището >>

При нас е интересно и весело! Как се учим, мечтаем ,рисуваме и моделираме-мигове от нашето ежедневие.

Презентация по занимания 1 >>

Презентация по занимания 2 >>

Основно училище”Васил Левски”, с. Хитово,община Добричка е общообразователно ,средищно училище,в което се обучават деца от 4 села- Хитово, Воднянци, Алцек и фелд. Дянково.

Училището се намира на тиха улица в живописното село Хитово, което е разположено на централна пътна артерия, свързваща гр. Добрич с гр. Силистра.

Сградата на училището се състои от две части- стара сграда и нова пристройка , те разполагат с 10 класни стаи, компютърен кабинет , игротека, библиотека , столова и кино- зала.

През учебната 2019/ 2020г. в него се обучават 58 ученика при целодневна организация на учебния ден.

Педагогическият колектив на училището се състои от квалифицирани кадри – 7 учители и 2 възпитатели, от които – 7 са с висше образование , а 2- с полувисше; двама от учителската колегия притежават ІІ и ІV ПКС, от възпитателите двама са с ПКС-ІІ и ІІІ. ОУ “ Васил Левски“,с. Хитово работи по проект на ОП “ Развитие на човешките ресурси“ – “ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по Националните програми на МОН и по схема „ Училищен плод“ на ДФ “ Земеделие“.

С КАКВО Е ИЗВЕСТНО УЧИЛИЩЕТО?

ОУ“Васил Левски“, с. Хитово е известно с изявите си на фолклорния събор“Песни и танци от слънчева Добруджа „-първи награди за участие в три поредни години, участие в Националния събор в Копривщица.

Училището се възприема от обществеността в региона като сигурно, надеждно и привлекателно място за обучение и подготовка;негови възпитаници представят по най- добрия начин училището в професионалните гимназии в гр. Добрич и с. Средище.