ВАЖНО

График за дистанционно обучение >>

НАШАТА ВИЗИТКА

Влез и разгледай презентация за училището >>

При нас е интересно и весело! Как се учим, мечтаем, рисуваме и моделираме-мигове от нашето ежедневие.

Презентация по занимания 1 >>

Презентация по занимания 2 >>

Основно училище”Васил Левски”, с. Хитово, община Добричка е общообразователно, средищно училище, в което се обучават деца от 4 села- Хитово, Воднянци, Алцек и фелд. Дянково.

Училището се намира на тиха улица в живописното село Хитово, което е разположено на централна пътна артерия, свързваща гр. Добрич с гр. Силистра.

Сградата на училището се състои от две части- стара сграда и нова пристройка, те разполагат с 10 класни стаи, компютърен кабинет, игротека, библиотека, столова и кино- зала.

През учебната 2022/ 2023г. в него се обучават 40 ученици при целодневна организация на учебния ден.

Педагогическият колектив на училището се състои от квалифицирани кадри – 5 учители и 2 възпитатели, от които – 7 са с висше образование;  учителите от учителската колегия притежават I, ІІ и ІV ПКС, от възпитателите двама са с ПКС-ІІ и ІІІ. ОУ “ Васил Левски“, с. Хитово работи по проект на ОП “ Развитие на човешките ресурси“ – “ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по проект „Подкрепа за успех“.

С КАКВО Е ИЗВЕСТНО УЧИЛИЩЕТО?

ОУ “Васил Левски“, с. Хитово е известно с изявите си на фолклорния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа“-първи награди за участие в три поредни години, участие в Националния събор в Копривщица, Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце”-с награди от областен и национален кръг, конкурси обявени от община Добричка за рисунка, картичка и мартеница.

Училището се възприема от обществеността в региона като сигурно, надеждно и привлекателно място за обучение и подготовка; негови възпитаници представят по най- добрия начин училището в професионалните гимназии в гр. Добрич и с. Средище.