Основно училище”Васил Левски”, с. Хитово, община Добричка, област Добрич

СПИСЪК

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ в ОУ ” Васил Левски”, с. Хитово, община Добричка

през учебната 2016- 2017 г.

име, презиме и фамилия

длъжност

1

Шенгюл Ибраимова Раимова

директор

2

Румяна Желева Иванова

ст. учител І-ІV

3

Валерия Димитрова Великова

ст.учителІ-ІV

4

Мария Георгиева Чакърова

ст.учител І-ІV

5

Янка Кръстева Георгиева

ст.учител V-VІІІ

6

Гинка Иванова Милева

ст.учител V-VІІІ

7

Невал Нуридин Ибрямова

ст.учител V-VІІІ

8

Билгин Юсеинов Еминов

учител V-VІІІ

9

Илияна Костадинова Илиева

учител V-VІІІ

10

Павлета Борисова Керанова

ст.учител ЦДО

11

Галина Маринова Стоянова

учител ЦДО

12.

Добрин Пламенов Добрев

учител ЦДО