Основно училище”Васил Левски”,с. Хитово, община Добричка, област Добрич

СПИСЪК

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ в Основно училище ”Васил Левски”, с. Хитово, община Добричка

през учебната 2021– 2022г.

име и фамилия длъжност
1 Димка  Тодорова директор
2 Галина  Стоянова ст. учител І-ІV
3 Валерия  Великова ст.учителІ-ІV
4 Яна Христова учител V-VІІ
5 Людмила Колева учител V-VІІ
6 Гинка  Колева учител V-VІІ
7 Павлета Борисова  ст.учител ЦДО
8 Добрин Добрев учител ЦДО