Профил на купувача

Дата на публикуване: 21/10/2014 година

1. Обществена поръчка за доставка на храна на Основно училище “ Васил Левски“ с. Хитово, община Добричка.

Изтеглете и се запознайте с необходимите документи и условия:

Документи и изисквания в PDF формат >>

Документи и изисквания в DOC формат >>

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки >>

Протокол обществена поръчка >>

Договор за обществена поръчка >>– дата на публикуване: 06/11/2015 година.

Всяка фирма или организация, която желае да вземе участие в обявеният конкурс, моля да попълни документите и да ги изпрати на адресът на училището.

Благодарим Ви !