Основно училище”Васил Левски”,с. Хитово, община Добричка, област Добрич

СПИСЪК

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ в Основно училище ”Васил Левски”, с. Хитово, община Добричка

през учебната 2022– 2023г.

име и фамилия длъжност
1 Димка  Тодорова директор
2 Галина  Стоянова ст. учител І-ІV
3 Валерия  Великова ст.учителІ-ІV
4 Виктория Панчева учител ЦДО V-VІІ
5 Евгения Георгиева ст. учител V-VІІ
6 Гинка  Колева ст.учител V-VІІ
7 Павлета Борисова  ст. учител V-VІІ
8 Добрин Добрев учител ЦДО І-ІV