НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ ПО МОДУЛ „ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП“

ОУ „Васил Левски“, с. Хитово, общ. Добричка

с площадка за обучение в часовете по безопасност на движението

 

С цел подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, ОУ „Васил Левски“ с. Хитово разработи и спечели проект по Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ Проектът включваше три дейности:

 1. Разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП.
 2. Закупуване на вътрешна /подвижна/ площадка с размери 5м х 4,45м.
 3. Закупуване на оборудване за външната и вътрешна площадка по БДП.

За изпълнение на първата дейност училището ще разчертае и боядиса  външна площадка,

По дейност 2 и 3 бе закупено следното оборудване:

 • Светофар – 2 бр.
 • Стоп палка – 2 бр.
 • Сигнално-предпазни жилетки – 12 бр.
 • Пътни знаци с височина 110 см.- 1 комплект -10 бр. пътни знаци
 • Симулационни очила / за алкохол и наркотици/ – 2 бр.
 • Табла за обучение по БДП- 3 бр.
 • Конуси- 15 бр.
 • Детски велосипед- 1 бр.
 • Детска каска за велосипед- 1 бр
 • Учебен робот- 1 бр.
 • Учебен робот, табла и карти за игра-1 бр.
 • Вътрешна площадка

Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обученото и възпитанието на учениците  за безопасно движение по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортни произшествия с участието на деца.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

„Тютюнопушенето.

Ти имаш един живот .

Цениш ли го достатъчно?

Избери сам!“

  Под това мото  на 16.11.2023г. протече дискусията на учениците от прогимназиален етап в училището. Медицинската сестра разказа на учениците какво причиняват цигарите:

 1. Сърдечни заболявания.
 2. Рак на белия дроб.

3.Инсулт и инфаркт.

4.Рак на гърлото.

5.Хронични белодробни заболявания-бронхит ,емфизем.

6.Рак на устната кухина .

 1. Рак на панкреаса.
 2. Рак на маточната шийка.

  Статистиката сочи, че децата в България пушат най-много от всички  деца в ЕС. Почти 60% у нас са опитвали цигари . Всяко трето българче между 10 и 19 години е активен пушач.

  Всеки трети ученик в община Добричка е редовен пушач.

  Установен факт е, че момичетата преобладават.

  Медицинската сестра завърши с думите, че ако някой вече е опитвал, или даже е активен пушач, винаги може да се откаже. Медицината има много начини за справяне с тютюнопушенето. Трябва само желание и воля. Но по-добре никога да не се стига до опитване, защото това води до пристрастяване.

Международен ден на толерантността 💗

На 15 ноември, в часа на класа, ученици и учители от ОУ “Васил Левски” с. Хитово отбелязаха Международния ден на толерантността.
Учениците с желание се включиха в изработването на училищни табла. Децата направиха и подариха на съученици и учители стикери под надслов “Да бъдем добри”.
Учениците от прогимназиален етап представиха презентация на тема: “Азбука на толерантността” и изпяха една от любимите си песни – “Приятелство”.
Всички се обединиха около призива „ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ И ДОБРИ И ЗАЕДНО ДА СЪТВОРИМ ЕДИН ПО-ДОБЪР И УСМИХНАТ СВЯТ!“

 

Oбучения на ученици по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусПроектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

Тази учебна година в ОУ “ Васил Левски“ с. Хитово бяха сформирани 3 учебни групи по  по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  . Учениците добиха умения за работа в Microsoft Teams.

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН)

На 08.11.2023 година се проведе обучение на ученици с цел даване на информация относно СПИН-същност, как се предава, какви са симптомите и предпазване от заразяване.

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ). Болестта прогресивно намалява ефективността на имунната система, правейки болния уязвим за инфекции и тумори.

Епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност. В същото време в последния доклад на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН се подчертава, че активната превенция и достъпа до антиретровирусно лечение могат да преобърнат тази негативна тенденция. Резултатите показват, че в глобален план смъртността от СПИН-свързани болести вече е намалява. МЗ осигурява антивирусна терапия за всички нуждаещи се хора. 

Ден на народните будители

Днес, на 27.10.2023г. в ОУ“ В. Левски „с. Хитово се състоя тържествено отбелязване на Деня на Будителите.
Тържеството започна с Химна на България. След което ученици от всички класове декламираха стихове посветени на будителите – от Освобождението на България до съвременния Будител-учителя ,като изразиха благодарност за тяхното дело.
След това –Шулц, ученик от 7. клас ,представи презентация за първите Будители като разказа историята на празника.
Накрая учениците с благодарност подариха на учителите картички с пожелания за творчески успехи.

18 октомври-Европейският ден за борба с трафика на хора 

Ученици от училището се включиха в кампанията за борба срещу трафика на хора в Европейският ден за борба с трафика на хора.

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото.

Кампанията  има за цел да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

 

Евакуационна тренировка от плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ „Васил Левски „ с. Хитово

 

На 11.10.2023г ./сряда/ в 10:30 ч.  в ОУ „Васил Левски „ с. Хитово, община Добричка  се проведе практическо занятие от плана за Защита при бедствия, аварии и катастрофи.

Темата на занятието беше „Действие при земетресение последвано от пожар“.

Целта на занятието е чрез евакуационната тренировка да се постигне усвояване на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи и осъзнаване на последователността от действия по време на земетресение последвано от пожар.

В събитието взеха  участие учители и ученици, медицинското лице в  училище  и помощният  персонал.

Откриването на учебната година

Днес в ОУ „Васил Левски“, село Хитово тържествено бе открита новата учебна година.   Празничната церемония започна с речта на господин Мартин Райчев, старши специалист към ОКМД в Община Добричка. С традиционно слово се обърна към учениците директорът на училището — госпожа Димка Тодорова.   Своите пожелания за успешна и плодотворна учебна година към учениците и учителите отправи и госпожа Светлана Василева, началник на РУО — Добрич.   Учениците поздравиха присъстващите с рецитал под ръководството на госпожа Валерия Великова, класен ръководител на 1. и 4. клас.   На събитието присъстваха госпожа Атти Мустафа, кмет на село Воднянци, и госпожа Елиз Маринова, читалищен секретар в село Воднянци.

 

Участие във фестивал „Песни и танци по жътва“ с. Средище

2 юни

Христо Ботев е роден в Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854—1858) учи в Карлово, където е учител баща му. По-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. Октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. През май 1876 година, вследствие на новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. За пръв път денят на Ботев и загиналите за свобода се отбелязва през 1901 г. На тържеството на връх Вола присъстват и живи Ботеви четници. На 2 юни 1948 г. в 12 часа за пръв път е даден сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна. На легендарния връх Околчица се провежда традиционно всяка година всенародно поклонение пред делото и подвига на войводата и неговата чета. Тази година на 2 юни се навършиха 147 години от гибелта на поета-революционер Христо Ботев. По традиция всяка година в 12:00 часа в продължение на 2 минути сирените в цялата страна се включват в знак на всенародната почит към неговото дело и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Eкскурзия Разград

На 25.05.2023 година учениците от ОУ “Васил Левски” с. Хитово бяха на екскурзия с учебна цел в гр. Разград. Децата с интерес разгледаха експонатите в археологическия резерват Абритус, в Интерактивния музей и в Етнографския музей в гр. Разград, а също така с удоволствие се разходиха в центъра на града.

Спортен празник

На 22.05.2023 година в ОУ “Васил Левски” с. Хитово се проведе спортен празник на училището. В турнира по народна топка победи отборът на 3 и 4 клас. В турнира “Топка над въже” победи отборът на Йоскан Сергеев от 7 клас. В турнира по тенис на маса победи Шулц Керанов от 6 клас. На тържествената церемония по закриването на спортния празник всички победители получиха грамоти и награди.

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

На 22.05.2023 година пред кметството на с. Хитово се състоя празничен концерт с учениците от ОУ “Васил Левски” с. Хитово по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На тържеството присъстваха много гости, както и кметският наместник на с. Хитово г-жа Иванка Георгиева и кметът на с. Воднянци г-жа Атти Мустафа, читалищните секретари от с. Хитово и с. Воднянци г-н Неджмедин Аптраим и г-жа Елиз Маринова. Концертът мина в тържествена, празнична атмосфера.

На 18.05.2023 година по Националната кампания “За чиста околна среда” по проект “Обичам природата и аз участвам” сформираните зелени патрули при ОУ “Васил Левски” с. Хитово създадоха цветна градина като боядисаха и засяха папрат и хоста.

На 10.05.2023 година ПРЕД УЧИТЕЛИТЕ ОТ оу“ Васил Левски“ с. Хитово  беше представена презентация с дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“. Учителите се запознаха с целите, задачите дейностите и  целевите групи по проекта.  Проект Успех за теб

Спазване на правилата за информационна сигурност и най-често допускани грешки при провеждане на НВО

На 10.05.2023 година в ОУ “Васил Левски” с. Хитово се проведе обучение на учители и ученици във връзка с най-често допускани грешки при провеждане на НВО.

Зелени патрули в чест „Деня на земята“

На 24.04.2023 година в  училище ОУ „Васил Левски“ с. Хитово създадоха  „зелени патрули“, които следва  да следят  за  чистотата   на училищния двор  и прилежащите  райони около училището. Учениците от  1 до 7 клас почистиха  двора  от сухи клони, дървета и други отпадъци. 

Всеки клас си  оформи арея с  цел да се  грижи за облагородяването   на училищните градини.

Международен ден на ромите в село Стожер община Добричка

Празника на буквите

На 06.04.2023г. учениците от 1. клас отпразнуваха Празника на буквите. Пред своите родители, съученици и учители, малките ученици заявиха уверено, че вече са грамотни и могат сами да четат и пишат. Тържеството премина в стихотворения, песни за буквите, забавни игри. С усмивки на лицата децата получиха от класния си ръководител грамоти и вече гордо могат да кажат „Азбуката всички знаем – с буквите свободно си играем“. Получи се весел и пъстър празник, изпълнен с неповторими емоции и вълнуващи моменти. Разбира се, празникът завърши с красива и вкусна торта!

Работилница за боядисване на великденски яйца. Пъстър учебен час

На 6 април в час по Техника и технологии учениците от трети и четвърти клас в ОУ „Васил Левски“ боядисаха великденски яйца. Децата бяха много ентусиазирани и украси ха яйцата със старание и любов. Целта на урока беше:обогатяване познанията на децата за християнския празник; възпитаване у тях норми на поведение в условията на извънучилищна среда; стимулиране на творческото въображение; приобщаване на децата към празничната среда с повече радост и настроение.

Международният ден на търпението

На 25 март се отбелязва Международният ден на търпението. На 24 март този ден бе отбелязан и в ОУ „Васил Левски“, село Хитово. Ден, посветен на необходимостта от разбирателство и търпение, на умението да изслушваме и уважаваме мнението на другите. Учениците от 5, 6 и 7 клас изработиха постери, прочетоха интересни притчи и цитати за търпението, за толерантността и за добрите думи. Посланието, което учителите отправиха към своите ученици е: „Търпението е добродетел, която ни прави обичани и добри“.

На 10 март 2023 година се навършиха 80 години от спасяването на българските евреи. В ОУ „Васил Левски“, село Хитово отбелязахме тази дата с гледане на тематичен филм, посветен на събитията от преди 80 години

На 8 март — Международния ден на жената

Възпитаниците на ОУ „Васил Левски“ — село Хитово зарадваха своите майки и баби с празнична програма, която включваше много песни, стихотворения и забавни състезания. Специален поздрав получиха майките и бабите от групата по интереси към училището „Руски традиции и обичаи“. Децата изпяха песента „Мама — первое слово“ и поздравиха гостите със стихотворения на руски език. Всички майки и баби получиха подаръци — нежни цветя от хартия, изработени от децата. Победителките в забавните състезания получиха и специални грамоти. Тържеството мина в топла, весела и наистина празнична атмосфера.

145 години от Освобождението на България

Трети март 1878 година — подписване на Санстефанския мирен договор

Войната носи мъка на хората, но Руско-турската война носи свобода на българския народ. За отбелязване на 145 години от Освобождението на България от турско робство възпитаниците в Основно училище „Васил Левски“ подготвиха тържествена програма:

1. Изпълнение на песента „Вятър ечи, Балкан стене“;

2. Клип посветен на 3-ти март-Националния празник;

3. Рецитал от ученици по темата;

4. Изпълнение на стихотворението „Опълченците на Шипка“ от н.а. Константин Кисимов.

Баба Марта бързала,
Мартенички вързала:
Морави, зелени,
бели и червени!

По добра и стара традиция в България на първи март всяка година посрещаме  Баба Марта, която ни дарява със здраве и късмет, като ни връзва на китките, заветните, бяла и червена нишка. Учениците от ОУ „Васил Левски „ с. Хитово решиха да помогнат на Баба Марта като изработиха много мартенички, с които участваха в конкурс за най- красива и оригинална мартеница организиран от МКБППМН  към община Добричка. Учениците от трети и четвърти клас поздравиха с песни и стихове за първи март ръководството на  земеделската  кооперацията в с. Хитово и закичиха мартенички, с най-добри пожелания за здраве и късмет и берекет.

Ден на розовата фланелка

Както всяка година, по традиция, в ОУ „Васил Левски „ с. Хитово ще се отбележи Денят  на розовата фланелка. Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“. Тази година денят е 22.02.2023г.-сряда.Но не само на тази дата трябва да бъдем толерантни и добри един към друг.

На този ден всички, съпричастни с темата, ще бъдат облечени в  розово, за да изразят своята позиция срещу агресията. Учениците от ученическият съвет са изготвили и  ще раздават на своите съученици розови емблеми под надслов „ Не на тормоза, но не за ден“.    Участниците от клуба по занимания по интереси „ Техника и технологии“  ще поставят табла и постери във фоайето но училището на тема „ Не на агресията“.

По повод Световния ден против тормоза в училище ще се проведе флашмоб в двора на училището. Учениците ще се подредят във фигура под формата на сърце, като в ръцете си ще държат розови балони, които след това ще пуснат да полетят в небето.

 

Горди сме с успехите на нашите ученици. Двама от тях бяха наградени за участие в конкурса „Не си сам в мрежата“

 

По повод 150 години от гибелта на Васил Левски учениците от 1. и 2. клас изработиха тематично табло. Така те се преклониха пред саможертвата на най-чистата личност в българската история!

                                                

Патронен празник 2023

В навечерието на 150 години от трагичния ден за нацията ни-обесването на Васил Левски през 1873г. -на 17.02.2023 г. училището в с. Хитово отбеляза  своя патронен празник.

Всички  учители и ученици взеха участие в  събитието. Бяха раздадени  покани до  родителите, кметските наместници на селата Хитово, Алцек, Воднянци, както и на читалищния секретар в с. Хитово.

Възпитаниците на ОУ „Васил Левски„ подготвиха  тържествена програма, която включваше:

 1. Изработване на кътове и табла за Левски;

2.Слово от г- жа В. Великова –класен ръководител на  III-IV клас през 2022-2023г в училището;

3.Презентация за Левски  по случай кръглата годишнина;

4.Рецитал;

 1. Песни за Апостола;
 2. Точно в 12:00 часа учениците рецитираха стихове от стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“ като по този начин се включиха към Националната инициатива за отбелязване на 150 години от гибелта на Апостола.

Работилничката ни за свети Валентин

Ние много се обичаме! Обичайте и бъдете обичани!

Отбелязвяне на Василица в ОУ “ Васил Левски“ с. Хитово

На 13.01.2023 година,  учениците от  Основно училище “ Васил Левски“ с. Хитово,  от трети и четвърти клас, с класен ръководител Валерия Великова   отбелязаха Василица с драматизация на ромската народна приказка “ Добрият ром“ и изпълнение на  песента“ Чудно Горско цвете“.

Дядо Коледа в училище

На 23 декември 2022 г. в ОУ „ Васил Левски „ с. Хитово  се проведе Коледно тържество с участието на всички ученици ,които са записани в групите по интереси. Всяка група представи подготвени за тържеството песни, танци и сценки ,които зарадваха най-скъпия гост на тържеството-Дядо Коледа. Съответно гостът дойде с пълен чувал  подаръци любезно предоставени от Община Добричка. Всяко дете получи лакомства. Освен Дядо Коледа , гости на училищното тържество бяха родителите, които  официално бяха поканени от децата.

Настроението беше еуфорично. Всички бяха доволни и щастливи, че годината приключва присъствено и си пожелаха следващата година да бъде по-успешна и здрава.

 

 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

Това е времето, в което може да поискате нещо от сърце и да го получите. Дори да не ви се вярва сега, ако искате нещо наистина от сърце, може и да се сбъдне.

 

Беседа със здравни работници от РЗИ-Добрич в

ОУ “ Васил Левски“ – с. Хитово

На 29 ноември  2022 година в ОУ “ Васил Левски“ с. Хитово се проведе беседа от  здравни работници – РЗИ – град  Добрич с учениците от начален и прогимназиален етап.

На учениците от начален етап беседата бе на тема:“ Здравословно хранене и физическа активност“. С госпожа Севдалина Колева учениците от първи до четвърти клас  не само разговаряха на тема за здравословно хранене, но и направиха здравословен сандвич. А  учениците от прогимназиален етап разговаряха на тема:“ Превенция- тютюнопушене и алкохол“ с госпожа Дона Георгиева . На всички ученици бяха раздадени подаръци от здравните работници- плодове, химикали и моливи. Учениците слушаха с интерес  и бяха изключително благодарни и удовлетворени от беседите със  здравните лица.

 Учениците от ОУ „ Васил Левски“ с. Хитово в цех за елхови украшения

На 14.11.2022 г. в часовете по Занимания по интереси, учениците от ОУ „ Васил Левски„ с. Хитово, прогимназиален етап при ГЦОУД посетиха цеха за производство на стъклени и пластмасови елхови украшения в квартал „ Рилци“. Това е единствения цех за производство на стъклени играчки в България. Десет човека са ангажирани с ръчната изработка на новогодишните украшения. Предлагат се над 40 вида елхови играчки в богато разнообразие от цветове и декорации.

Учениците  с интерес гледаха как стъклото приема чудни форми в ръцете на умелите майсторки от цеха. Стъклото придобиваше форма на топка, чрез нагряване и  издуване, на мече или коте, на висулка или връх за елха. След това  украшенията бяха украсявани и изрисувани от вълшебната ръка на друга майсторка на красотата.

След процеса в цеха децата с радост посетиха магазинчето за коледни украшения, където ги очакваше голямо разнообразие от стъклени изделия.

Ученици и учители си тръгнаха  въодушевени с коледно настроение и усмивки  в очакване на светлите зимни  празници.

Златна есен

„Тръгна есен из гората

в багри пламнаха листата.

Листи- жълти и червени,

от сланата позлатени. „

Учениците от четвърти клас в час по Технологии и предприемачество изработиха с много любов и старание украса на тема „ Златна есен“ , която окачиха в класната стая.

Денят на Народните будители

На 28.10.2022г. учениците от ОУ “Васил Левски „ с. Хитово с тържествен рецитал отбелязаха Деня на Народните будители.  Гост на събитието бе Жана Василева – регионален координатор към център „ Амалипе“.

Чрез презентация учениците от 5-ти и  6-ти клас показаха, че сме съхранили в паметта си всички онези възрожденци, просветители, учители, духовници, революционери, благодарение на които са запазени българския дух, вяра и самосъзнание.

В края на тържеството всеки учител от училището получи картичка с благодарност и пожелание за творчески успехи . Картичките бяха изработени и подарени от учениците.

В час по Технологии и предприемачество

Изработване на духчета за Хелиун

Проект „Калъраш“

„НАВОДНЕНИЯТА – ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ“

На 25.10.2022г. ученици и учители от ОУ „ Васил Левски“ с. Хитово пътувахме  до ОУ „Стефан Караджа „ с. Житница, с цел провеждане на съвместно учебно занятие на тема: „НАВОДНЕНИЯТА – ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ“

Домакините ни посрещнаха радушно. Децата с интерес разгледаха училището  и спортната площадка. След което бяхме  поканени в зала, където вече  ни  очакваха служители на пожарна безопасност пристигнали от Добрич за събитието. В залата пристигнаха и децата-домакини.

Учениците бяха запознати с образователен филм заснет с български и румънски пожарникари. Пожарникарите от румънския град Калъраш съвместно с пожарникарите от Добрич демонстрираха спасителна операция до язовир Одърци по гасене на пожар и спасяване на бедстващи хора. След това бе показано слайдшоу с коментари на старши инспектор от пожарна безопасност на тема наводнения и съвети какво да се прави в такава бедствена ситуация. Децата с интерес гледаха и слушаха съветите на компетентните органи. След разясненията бе направена проверка на получените знания, като бе организирана викторина с ученици от двете училища. Двата отбора отговаряха на въпроси, а  накрая всеки участник получи награда.

Следващия етап от посещението се проведе на спортната площадка пред училището. Бе проведена демонстрация на гасене на пожар с пожарогасител първо от професионален пожарникар, а после се включиха  и от ученици от двете училища.

Учениците  получиха практически  знания и умения за предварителна подготовка при потенциални наводнения, както и да усвоят подходящи поведенчески стратегии за реакция в реална ситуация на наводнение  – у дома, в училище, вкъщи.

Евакуационна тренировка от плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ „Васил Левски „ с. Хитово

На 21.10.2022 г ./петък/ в 10:30  в ОУ „Васил Левски „ с. Хитово, община Добричка  се проведе практическо занятие от плана за Защита при бедствия, аварии и катастрофи.

Темата на занятието беше „Действие при земетресение последвано от пожар“.

Целта на занятието е чрез евакуационната тренировка да се постигне усвояване на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи и осъзнаване на последователността от действия по време на земетресение последвано от пожар.

В събитието взеха  участие учители и ученици, медицинското лице в  училище  и помощният  персонал.

В час по безопасност на движението

На 19.10. 2022г. училището бе посетено от служител на пътна полиция от II РПУ гр. Добрич. Пътният полицай проведе занимателен урок с ученици от цялото училище. Представи презентация от която учениците разбраха за някои правила от Закона за движения по пътищата. Уточни ,че полицаите следят за спазване на правилата   и разказа за ролята на светофара, на пътните знаци, пътната маркировка и за пешеходната пътека. Уточни, че когато децата са на пътното платно са участници в движението и  участват  в движението, като пешеходци. Пешеходците имат свои права и задължения. При пресичане, независимо ,че има пешеходна пътека, всеки пешеходец е длъжен да се огледа в двете посоки,  ако иска да премине може да вдигне едната си ръка, за да даде знак на  шофьорите, и тогава да преминава. Строго забранено е при преминаване да се говори по телефон, а ако пешеходецът е с велосипед, задължително да слезе и да премине бутайки го. На учениците им стана ясно и това, че трябва  да се движат по тротоара, а при липса на такъв, движението  се извършва в банкетната лента. Пешеходецът е длъжен да се движи насреща на движещите се автомобили т. е. от лявата страна. След беседата имаше занимателен филм за правилата на движение от сайта на „Уча се“. Децата останаха доволни и щастливи от събитието и изказаха благодарност на лектора.

Кулинарна изява на ученици от трети и четвърти клас

На 13.10.2022 г. учениците от трети и четвърти клас в час по техника и технологии показаха своите кулинарни способности. Саморъчно изработиха различни сандвичи. При изработката и украсата на сандвичите се включи фантазията на децата. Беше много забавно и децата решиха да повторят кулинарното събитие. Сандвичите събудиха апетита на учениците и  бяха консумирани от участниците  с удоволствие.

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ХИТОВО

На 15 .09. 2022г. учебната година в ОУ „ Васил Левски „ с. Хитово започна с Химна на Република България. Деца и гости с празнични премени очакваха с нетърпение началото на новия етап в живота си. Най –щастливи бяха първокласниците и техните родители.

Гости на тържеството бяха:  г-жа Ели Петрова –директор на Дирекция Хуманитарни дейности Община Добричка, г-н  Атти Мустафа –кмет на с. Воднянци, г-н Акиф Салим –кмет на с. Алцек, г-н Неджмидин Аптараим –секретар на читалището в с.Хитово.

Думата беше дадена на г- жа Петрова, която прочете поздравително писмо от кмета на Община Добричка– г- жа Соня Георгиева , а след това лично пожела на учителите и учениците здраве и успехи през новата 2022-2023 година .

Поздравления към колектива, учениците и родителите отправи и г- жа Тодорова-директор на училището! „Желая на всички вас вдъхновение, оптимизъм и удовлетворение във всеки миг от новата учебна година. НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕШЕН СТАРТ!“- пожела г-жа Тодорова.

А след това учениците поздравиха всички с рецитал и песни . По традиция звънна училищният звънец украсен с чемшир и цветя. Поляха вода и всички минаха през „шестицата“, за добър късмет .

С песни и танци  от слънчева Добруджа -Дебрене 2022

Екскурзия с учебна цел 2.06.2022 г. Резервата Сребърна

 

 

24 май

По традиция    и  тази година  в навечерието  на 24 май  в училище „Васил Левски“ с. Хитово  се  усещаше  празнично  настроение. От класните стаи  звучаха  песни, таблата се окичиха  с рисунки  и  материали посветени  на празника.

На 23  май, когато  бе тържествено  отбелязан  денят на първите учители децата от начален етап, под ръководството на Валерия Великова  рецитираха  стихове, пяха  песни  и  отдадоха своята  почит  към големите   българи. След тържествената част на празника се проведоха  и състезанията по тенис, футбол, волейбол и народна топка. На тенис  най-добър беше Шулц от V клас. Наградата  във футбола  получи отбор А, а във волейбола победиха  5 и 6 клас. На народна топка  най-добре  се представиха 2 и 3 клас. За победителите и участниците  имаше  награда  и почерпка  с лакомства.

Да засадим дърво

На 17 май 2022 година учениците от ОУ “ Васил Левски“ с. Хитово  засадиха дръвчета предоставени от Гората бг.

Ученици от  начален и прогимназиален етап с удоволствие посветиха част от своето време и умения за важна кауза ката засадиха кленови дръвчета в училищния двор.
Целта на инициативата е средата наоколо да стане по- зелена, по- чиста и по- красива, а учениците да участват не само в засаждането, но и в последваща грижа за дръвчетата, да бъдат съпричастни към създаването и опазването на зелени пространства около нас.

Пъстър учебен час

На Велики Четвъртък учениците от ОУ “ Васил Левски“ с. Хитово проведоха „Пъстър учебен час“. В този час възпитаниците спазиха традицията и боядисаха Великденски яйца. И яйцата на малките грейнаха като цветовете на дъгата. Възпитаници на училището с огромно старание, въображение и креативност се включиха и във великденска изложба. Изработиха картички, направиха декупаж и пана на тема „Великден“. Седмицата преди Великден се нарича „страстна” или „велика”, а всеки ден от тази седмица е „велик” и се извършва определен ритуал. В понеделник и вторник се събират яйца. В сряда не се извършва никаква домакинска работа. Яйца се боядисват на велики четвъртък или в велика събота. Най-възрастната жена от семейството, рано сутринта, боядисва яйцата и ги нарича. Първото яйце е винаги червено, защото това е цветът, символизиращ здраве. То се поставя пред иконата в дома. В четвъртък се разчупва и първото яйце, което е боядисано през миналата година и по него се съди каква ще е годината за семейството – ако яйцето е пълно, годината ще е благодатна. В събота срещу неделя честваме Възнесение Христово – най-християнският празник.“ Децата с интерес изслушаха компетентния разказ на господин Д. Добрев и участваха с беседа за Великден. Целта на интригуващия „пъстър учебен час“ бе свързан с: обогатяване познанията на децата за християнския празник; възпитаване у тях норми на поведение в училищна среда; стимулиране на творческото въображение; приобщаване на децата към празничната среда с повече радост и настроение. До всички малки и големи, които ще прочетат: – Нека има повече светлина по пътя Ви, повече здраве, доброта и любов в сърцата Ви!

Великденска изложба на учениците от 1 и 4 клас, които с нетърпение очакват Великден

 

Група ученици от клуб,,Техника и технологии,,при ОУ,,В.Левски,,декорирана яйца и други предмети с техниката декупаж и лепене на диамантени манисти. Весел и цветен Великден!

8 април-международен ден на ромите

По повод 8 април -международен ден на ромите, община Добричка  организира  концерт.  ОУ „Васил Левски“ с. Хитово  взе участие   с изпълнението на три песни. Изпълнени от  музикална формация „Звездици“ под ръководството на госпожа Валерия Великова.

 

 

Вода    Усмивката    Песен за семейството

Празник на буквите 30.03.2022

В тържествен учебен час първокласниците гордо заявиха: Ние вече сме грамотни! Малките ученици се сбогуваха с БУКВАРА и прегърнаха новата си ЧИТАНКА. Усмивки, радост, песни украсиха празника. Любознателност и трудолюбие ви желаем, мили деца!

Видео урок на тема „Пролетни празници в календара на българина“

Видео урок на тема „Пролетни празници в календара на българина“ представи Лена Христова Кирилова-етнограф към Етнографска къща при РИМ Добрич пред  учениците от училището. Благодарение на Ивелина Романова и лектора децата видяха автентични лазарски носии. Смисълът и значението на празниците и обредите за българина етнографа обясни на учениците по разбираем и забавен начин.

                  

8 март

На 8 – ми март учениците от вокална група „Звездици“ с ръководител В. Великова към ОУ „Васил Левски“ с. Хитово отправиха музикален поздрав към всички майки, баби, учители, жени от всички възрасти. Честит празник на всички жени и майки!

3 март

Днес    училище  “ Васил Левски “  с. Хитово   отбеляза  3 март. Националният  празник на   България. Под звуците  на химна  и националния флаг  децата от  училището отдават почит на  всички герои  загинали  за  свободата  на страната, прекланят се  пред  подвига на  опълченците, героите от  Априлското въстание  и братската саможертва на  руските освободители.

Да живее България !

Видео урок на тема „Руско-турска освободителна война 1877-1878 година“

Видео урок на тема „Руско-турска освободителна война 1877-1878 година“ от Пламен Николов-уредник в отдел „История на българските земи XV -XIX век“ при РИМ Добрич, бе изнесен при  учениците от училището. Благодарение на Ивелина Романова и лектора децата видяха оръжията на войниците от руската армия.

              

Баба Марта  дойде 

Учениците  от ОУ „Васил Левски“ с. Хитово по случай Баба Марта  изработиха  мартенички, картички  и пана с   техниката докупаж.

Малките  ученици  от  началния курс   посрещнаха Баба Марта  с песни  и  стихове. А румената Баба Марта  им върза  мартенички за  здраве. Най-интересните  мартенички  и картички  изпратихме  да участват в обявения от община Добричка  конкурс  „За  най-красивата  и  оригинална  мартеничка  и картичка за  международния ден на  жената 8 март“.

Ден на розовата фланелка

Учениците от ОУ  „Вaсил Левски” с. Хитово отбелязаха Деня на розовата фланелка с изработването на постери ,,Не на тормоза в училище” и  „Агресията спира до тук“, поставянето на емблеми и песни за приятелството.

Подготовка на учениците от ОУ“ Васил Левски“ за празника баба Марта в часовете по технологии и предприемачество

149 години от  гибелта на Апостола на свободата

Отново  е 18.02  и отново цяла България  свежда глава пред величествения подвиг  на Апостола на свободата Васил Левски. Учениците от ОУ „Васил Левски“ отбелязват годишнината  с разнообразни  прояви  по класове посветени и  възхваляващи  делото на  на великия българин. Интересни презентации  представят вълнуващи  моменти  от живота му, стиховете и песните отново ни  карат да  се  възхитим на героизма  и смелостта на  му и да  следваме примера му.

Отбелязваме 149 години от обесването на Васил Левски .Поклон, Апостоле!

Песен „Слънчева България „

Мисли на Левски от 1 и 2 клас

Мисли на Левски от 7 клас

С отговорност и признателност учениците от 1 и 4 клас почетоха паметта на Апостола на Свободата!

Превенция на тютюнопушенето, алкохола и дрогата

На 26 януари 2022 година учениците от ОУ “ Васил Левски “ с. Хитово, в часовете по занимания по интереси в ГЦОУД – начален и  в ГЦОУД- прогимназиален етап, събраха материали и изработиха табла на тема “ Избери живота ! Не на дрогата!“ , “ Алкохолът убива! За вредите от алкохола и тютюнопушенето“. Дискутирани бяха вредите от употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене.

Беседа със здравни работници от РЗИ-Добрич-

ОУ “ Васил Левски“ – с. Хитово

На 12 януари  2022 година в ОУ “ Васил Левски“ с. Хитово се проведе беседа, пред учениците от начален и прогимназиален етап, със здравни работници от РЗИ – Добрич .

На учениците от начален етап беседата бе на тема:“ Лична хигиена и хранене“. А  учениците от прогимназиален етап разговаряха на тема:“ Превенция- тютюнопушене и зависимости“.
На всички ученици бяха раздадени подаръци от здравните работници- пакети с четка за зъби, паста за зъби, сапун, мокри кърпи и носни кърпи.
Учениците слушаха с интерес  и бяха изключително благодарни и удовлетворени от беседите със  здравните лица. Особено щастливи се чувстваха от получените подаръци, които бяха предназначени единствено и само с грижа за здравето.

VII фестивал на руската поезия, песен и танц ,, Пусть всегда будет солнце“

Второ място на националния кръг на VII фестивал на руската поезия, песен и танц ,, Пусть всегда будет солнце“
                                                     

Коледно тържество-2021/2022

По традиция  на 23.12.2021г. учениците от ОУ „Васил Левски “ с. Хитово посрещнаха  дядо Коледа. На вълнуващото тържество  организирано в училище, бяха обявени и наградени 14 участници  в надпреварата за най-добра  коледна украса  „Весела Коледа за всички“, организирана от община Добричка. На второ място в конкурса е класирана  Айча Асан-III клас от  ОУ “Васил Левски“ с. Хитово, а трето място  е за  Зьохре  Ердинч-IV клас пак от нашето училище. В училище беше организиран конкурс  и за най- добре украсена класна стая. Честито  на  спечелилите, сред които  са II  и III клас, украсили най-добре  класната си стая следвани от I и  IV, които  заеха почетното второ място !
На всички  весела  и щастлива Коледа!

Здравна беседа в начален етап ОУ “ Васил Левски“
с. Хитово със здравни работници от
РЗИ- Добрич-11.11.2021г.

Здравен кът в училище 

16.11 международен ден на толерантността

В навечерието на свещения  български празник  1 ноември -Денят на  народните будители  по традиция  в ОУ „В.Левски“ с. Хитово , при строги епидемиологични мерки, бе проведено  тържество ,посветено на  празника. Отново  прозвучаха думите  възхвала  и преклонение към святото дело. Децата отново   изразиха  своите благодарности  към днешните будители- техните учители и им поднесоха цветя   за празника .

15 септември начало на учебната година 

24 май-ден
на българската азбука, просвета и на славянската книжовност

Екскурзия с учебна цел – гр. Русе- 2020-2021г. 

Къща-музей Баба Тонка

Екомузей – Русе

Басарбовски Скален манастир

Формиране на здравна култура у учениците

Как да окажем първа помощ

На 17 май 2021 година учениците от прогимназиален етап, от ОУ „Васил Левски“ с. Хитово усвоиха основните стъпки в първата помощ. Основни действия и важни правила при оказване на първа долекарска помощ на нашите ученици показа медицинската сестра в училище Росица Желязкова. Благодарение на г-жа Желязкова в училище, в ЧК ежемесечно се провеждат здравни беседи и по този начин учениците непрекъснато получават здравно образование и култура.

Един нестандартен час по ФВС, на поход до язовира

 

 


Тържество за буквите

Награди от конкурс за оригинална мартеница и мартенско пано под наслов

“ Здраве и радост с Баба Марта“ 

Ден на розовата фланелка 24.02.2021 г

148 години от гибелта на Левски

19 02.2021 г.

Патронен празник в училище

ИКТ в часовете по АЕ и ЧП

ИКТ в часовете по АЕ и ЧП

ИКТ в часовете по АЕ и ЧП

 

Честит празник, будители!

На 29 октомври  ОУ „ Васил Левски“ с. Хитово отбеляза деня на народните будители- книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите.

В навечерието на празника, учениците отдадоха почит на будителите на българския народ и радетелите за българското самосъзнание. Възпитаниците на ОУ „ Васил Левски“ с. Хитово рецитираха стихове, изпълниха песни и изработиха тематично табло за просветителите.

“ Беседа за COVID-19 с ученици в условията на коронавирус „

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

На 15.09.2020 г. бе открита новата 2020/ 2021 учебна година.
Въпреки епидемиологичната обстановка, учителите с радост и възторг посрещнаха своите първокласници.
Песни и стихове огласиха училищния двор и превърнаха деня в истински празник.
Да сподели радостта ни с нас беше кметицата на община Добричка- Соня Георгиева.
Сред гостите бяха и кметовете на околните села.

Върви, народе възродени…“

Възпитаници на ОУ“Васил Левски“, с. Хитово, община Добричка поздравяват всички ученици, учители и родители с 24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В условията на дистанционно обучение учениците под ръководството на своите преподаватели, както и с помощта на родителите си направиха клиповете, с които отбелязват най-светлия празник за всяко българско училище.

Благодарим за проявената инициативност, за прекрасните изпълнения! Честит празник!

3 март – Национален  празник на България

Честита баба Марта!

Мартенички, мартенички – бели и червени !

Да сте здрави, румени, весели и засмени!

Масленица

Масленица считается старинным русским народным праздником.

Ден на розовата фланелка 2020 срещу тормозa в училище

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз. Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

19 ФЕВРУАРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК!

Цяла седмица продължават събитията, посветени на патронния празник в нашето училище.

В очакване на Коледа!

Приветливият и изискан интериор на училище в тези дни се обогатява и разнообразява с разкошна елха. Златно-сребърна, тя грее с пищни рубинени гирлянди.

Елхи, коледни картички и тематични рисунки, снежинки по врати и прозорци, оформяне на специално украсен кът за Коледа – това са само малка част от уникалната украса на класните стаи.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                             

 

Учениците представиха пред своите родители тържество, посветено на празниците Коледа, Бъдни вечер и Нова година. С много песни, танци и стихотворения, те разказаха за обичаите и традиции у нас и по света. Пожелаха си Весела Коледа и Щастлива Нова година!

 

 

 

 

                                         

                   

„Седмица на четенето“ в ОУ“Васил Левски“,с. Хитово/9-13.12.2019г./

В ОУ“Васил Левски“,с. Хитово се проведе традиционната „Седмица на четенето“, тази година тя се проведе в периода 9 -13 декември 2019г.

Ученици от училището гостуваха на децата от детските градини в с. Алцек, Воднянци и фелд.Дянково .Младите четци забавляваха децата с едни от най-популярните приказки за деца.Потопени в този невероятен свят на приказни герои и вълшебства, малките деца прекараха един неповторим ден.

 

 

Седмицата продължава с още много предизвикателства за учениците.

Ученици участваха в показно занятие за действие при пожар

На 13.11.2019г. в ОУ „Васил Левски” се проведе практическо занятие за действие на учениците, педагогическия и помощен персонал при пожар .

То е част от дейностите, заложени в годишния план на училището.

По време на занятието всички ученици бяха изведени от сградата и отведени на безопасно място.

 

22 април – Международен ден на Земята

Учениците изработиха постери с послания

,,Да опазим Земята чиста и красива”

Рисунка по класове и балони с послания ,,Земята наш дом“

Да засадим дръвче !

„ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“

2019 г.

 

МАРТЕНСКИ БАЗАР

ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА

 

В навечерието на най- хубавият християнски празник- Коледа, учениците от ОУ “Васил Левски“ с.Хитово, изнесоха коледен концерт.

Коледна елха. Грейнали детски личица. Изпълнена с вълнение зала, усмихнати родители, нетърпеливи да се изявят на сцената таланти, вълшебни коледни звуци и магично усещане, че предстои нещо красиво. Такава беше атмосферата на коледното тържество.

С много ентусиазъм и усмивки учениците от всички класове се включиха в празничната програма.

Празникът завърши с коледно приветствие към учениците и учителите от г-жа Раимова – директор на училището, с пожелание за здраве и бодрост, за повече труд и учение, за човечност и доброта.

Първият  учебен  ден – 17 септември 2019

Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

„ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“ 2018 г.

22 април – Ден на Земята

„Ние вече сме грамотни“- Празник на буквите в първи клас

На 28 март 2018 г. първокласниците от ОУ„ Васил Левски “с.Хитово, споделиха своята радост със своите родители и учители, и гордо заявиха, че вече са грамотни. Малките ученици умело доказаха, че знаят всички букви и могат да четат. За положените труд и усилия получиха награда – грамота

 

 Ден на розовата фланелка

 

3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 

Честита Баба Марта! Бъди весела, засмяна, румена и бяла!

 

 

145 години от обесването на Васил Левски!

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

11-15.12.2017г.

Учениците се включиха активно и с интерес в Националната седмица на четенето. Елиза от ІІІ клас, облечена като приказен герой откри и закри Седмицата.Проведоха се състезания за най-добър четец.Подредена бе изложба „Моята любима книга”.

В V, VІ и VІІ клас се проведе маратон на четенето”Приказна съкровищница”.Ученици от І-ІVклас рисуваха на тема „Любими приказни герои”. Накрая всички обещаха, че ще продължат да четат.

С настроение за Коледа!

Учениците от Основно училище „Васил Левски“ с.Хитово отбелязаха

1 ноември – Денят на народните будители

С празнична програма, учениците представиха живота и делото на някои от най-видните български просветители, книжовници и революционери, които с действията, мислите и чувствата си са отстоявали националните идеали във времена на слава и робство. Това е един от големите празници на духовността и вечните български ценности – свободолюбие, патриотизъм, почит към родния език и просвещение.

            Освен с рецитал и песни, на тържеството беше представена презентация, която представи кои са народните будители и с какво трябва да ги запомнят по-малките ученици.

 

Ученици участваха в показно занятие за действие при земетресение

В ОУ „Васил Левски” се проведе практическо занятие за действие на учениците, педагогическия и помощен персонал при земетресение.

По време на занятието всички ученици бяха изведени от сградата и отведени на безопасно място.

Успех на конкурса “ Пусть всегда будет солнце“

На IV фестивал на руската поезия, песен и танц учениците от нашето училище отново показаха завидни певчески умения на руски език, с което спечелиха авторитетното жури.

Обучение на председателите на ученическите парламенти -11.04. – 13.04.2017г.  гр.Сливен

Презентацията е за участието на училището по нов проект-BG05M2OP001-2.004.0004″Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“-фаза 1, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Влез и разгледай презентация 1 >>
Влез и разгледай презентация 2 >>

Ден на розовата фланелка

3 март- Освобождението на България от османско иго

Посрещане на 1-ви март

19 февруари-патронен празник на училището. ОУ “ Васил Левски“, с. Хитово за пореден път преклони глава пред подвига и саможертвата на Апостола на свободата

Практическо занятие по гражданска защита- евакуация при пожар

Ден на народните будители

Национална седмица на четенето

Първа родителски среща – избор на Обществен съвет

Oткриване на новата учебна година -“ 15 септември – първи учебен ден в ОУ “ Васил  Левски“, с.  Хитово“

За поредна година ОУ“Васил Левски“, с. Хитово каза „НЕ!“ на тормоза ,насилието и агресията.
Всички ученици и учители преминаха под дъга от приятелски свързани ръце и вървяха по розовите стъпки на толерантността.
Красиви“ сърца от усмихнати и щастливи деца“ украсиха училищния двор,а скъпи гости на този ден ни бяха няколко бащи на наши ученици , които разказаха за своите мечти, надежди и очаквания , свързани с техните деца и тяхното образование.

ОУ“Васил Левски“,с. Хитово се преклони за пореден път пред най- великия българин ,патрона на училището-Апостола на свободата.
На 18.02.2016г. пред барелефа на Васил Левски ученици от училището поднесоха венец и с едноминутно мълчание сведоха глави пред подвига на най- достойния от синовете на България.
По- късно всички класове взеха участие в тържествено възпоменание по повод 143 години от гибелта на Апостола.
С презентации, рецитиране на стихове и изпълнение на патриотични песни учениците от училището отдадоха почит към живота и делото на великия карловец.

3 март- Освобождението на България от османско иго

ОУ “ Васил Левски“, с. Хитово отбеляза 137 годишнината от Освобождението на България от османско иго с тържество, на което ученици от училището изпълниха възрожденски песни, стихотворения и всичко това на фона на презентация, посветена на този светъл ден.

„1 Март – посрещане на баба Марта“

Баба Марта бързала, бързала, мартеници вързала … С много настроение и усмивки ученици и учители посрещнаха 1 март.

Да сме живи и здрави, бели и червени, румени, засмени пожела веселата и добра баба Марта!

„Ден на розовата фланелка“

На 25 02.2015г. отново се включихме в инициативата срещу тормоза и насилието в училище.

Още от ранни зори ученици и деца се закичиха с малки тениски- послания против насилието, за приемане на различните от нас.

Във всички класове се проведоха беседи- разговори за този ден и неговото значение ,за необходимостта от толерантност и човечност между хората.

„По следите на Апостола“

Измина една емоционална , интересна и богата седмица под надслов“По следите на Апостола“ в ОУ“Васил Левски“, с. Хитово.

Всички ученици се включиха с ентусиазъм в планираните мероприятия,най- добрите получиха награди за своето участие-за рисунка, участие във викторина и конкурса за най-добър рецитатор.Кулминацията на честванията бе тържественото поклонение пред барелефа на Васил Левски на 19.02.2015г.

С дълбок поклон пред подвига на великия Апостол на свободата ученици от училището поднесоха венец пред барелефа на Левски и отдадоха почит към неговата светла памет.Честването продължи с литературно- музикална програма ,подготвена от представителни групи ,излъчени от всички класове на училището.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,С. ХИТОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА,ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЕДНА СЕДМИЦА ПО СЛЕДИТЕ НА АПОСТОЛА

/ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО/

1. Изложба на тема:“По стъпките на Васил Левски“.

12.02.2015г.             Отг. Кл. Ръководители,Б.Еминов

2. Прожектиране на филм за Апостола.

13.02.2015г.            Отг. Р.Иванова, кл. ръководители

3. Конкурс за най -добър рецитатор на стихове, посветени на Левски.

16.02.2015г.            Отг. Кл. Ръководители,Я. Кръстева

4. Драматизации на произведения ,посветени на Апостола .

17.02.2015г.            отг. П.Борисова,Г.Демирев Кл. Ръководители

5. Викторина „Какво знаем за живота и делото на Васил Левски?”.

18.02.2015г.            Отг. Кл. ръководители, Б.Еминов

6. Тържествено възпоменание и поклонение по повод 19 февруари- „Памет за Апостола”.

19.02.2015г.            Отг. Директор,Ст.Костадинова, Г.Стоянова

ДИРЕКТОР:Ш.Раимова

На 13.12.2014г. в залата на община Добричка се проведе обучение на 67 учители, възпитатели и директори на училища от общината.

Като организатор на събитието ОУ “ Васил Левски“, с. Хитово взе участие в обучението с 9 свои представители. Темата на обучението бе “ Как да научим билингвите да преразказват и съчиняват“, а обучителната институция- ДИКПО- Варна. Лекторът- проф.дпн Маргарита Георгиева- запозна всички представители на училищата със своите виждания за обучение на деца- билингви и с методически похвати, приложени в практиката.

Проведено обучение по бедствия, аварии и катастрофи в училището

На 29.10.2014г. в ОУ“Васил Левски“, с. Хитово се проведе практическо занятие – евакуация при пожар.

Действията на целия персонал в училището бяха адекватни и бързи.В края на занятието учениците бяха запознати с най-неотложните действия при оказване на първа помощ при изгаряне.

“ Ден на толерантността“

На 14.11.2014г. в ОУ“Васил Левски“, с. Хитово се проведе „Ден на толерантността“, който започна с презентация за седемцветната дъга -символ на красотата и многообразието.От посланията на отделните класове за доброта, човечност и хармония се изработи прекрасна дъга ,която украси фоайето на училището.

Празникът завърши с танци на фона на песента „Happy“.

Деня на розовата фланелка

На 26.02.2014г. в ОУ“Васил Левски“, с. Хитово се проведе традиционния вече за училището „Ден на розовата фланелка“.

С много настроение, усмивки и музика ученици от VІІ клас посрещнаха всички ученици и учители още на входа на училището. Всички бяха закичени с малки розови “ усмихнати“ тениски, а по- късно представители на отделните класове поставиха свои послания за доброта, позитивизъм и приемане на “ различните от нас“. Тези послания- цветя образуваха пъстър букет от пожелания и украсиха фоайето на училището.

С тази инициатива децата от училището казаха „НЕ“ на насилието и агресията.

ОУ “ Васил Левски“, с. Хитово е в очакване на 1- ви март!

Една седмица по следите на Апостола в ОУ с. Хитово

– изложба “ Васил Левски-живот и дело“

– Спектакъл “ Под дъгата“ на ДКТ“Дора Габе“, гр. Добрич

– прожектиране на филма “ Демонът на империята“

– конкурс за най- добър рецитатор на стихове, посветени на Апостола

– Викторина “ Какво знаем за Апостола“

Патронен празник в ОУ“Васил Левски“, с. Хитово

В ОУ“Васил Левски“, с. Хитово се проведе седмица под надслов “ По следите на Апостола“. Тя бе посветена на патронния празник на училището и 141 годишнината от гибелта на Васил Левски.

Кулминацията на честванията бе тържественото откриване на барелеф и паметна плоча на Апостола на свободата в училището. Събитието се проведе на 18.02.2014г. и на него присъстваха гости- зам- кметове на община Добричка, кметове на селата в региона, директори на детски градини, общественици, родители.

Извърши се водосвет за освещаване на барелефа и паметната плоча от архиерейския наместник на област Добрич.

Директорът на училището -г-жа Ш. Раимова- поздрави всички присъстващи и тържествено откри Барелефа и паметната плоча на Васил Левски с думите: Да ни е честит този олтар на родолюбието и признателността!

„Денят на толерантността“ в ОУ“Васил Левски“, с. Хитово

С много усмивки, настроение и доброжелателност премина “ Денят на толерантността“ в ОУ „Васил Левски“, с. Хитово.

Още в ранни зори всички ученици и учители бяха посрещнати на входа на училището с усмивка и се закичиха с алени сърца с надпис:“ Бъди добър“. По- късно представители на всеки клас прочетоха послания за доброта и толерантност, които бяха изписани на разноцветни балони.

На фона на песента “ Да направим добро“ учениците от училището танцуваха и се заредиха с настроение за целия ден.

“ 22 Април – Ден на Земята“ – разгледай презентация >>

ОУ“Васил Левски“, с. Хитово е в очакване на най- светлите празници-Коледа и Нова година.

Всички ученици ,заедно с класните си ръководители , трескаво се готвят за предстоящите традиционни конкурси за сурвакница, новогодишна картичка и най- добре украсена стая.

Очаквайте победителите в конкурсите!

Проведено обучение на тема: “ Агресията- методи и форми на противодействие“, проведено на 08.12.2012г. в гр. Добрич.В обучението взеха участие 10 учители и възпитатели от ОУ “ Васил Левски“, с. Хитово