24 май-ден на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност