Информация за бюджет 2022

Финансов отчет за месец декември 2021 година

Финансов отчет месец септември 2021 г.

отчет – декември 2020 и март 2021 г.

Информация за изпълнение на бюджет от дата 30/09/2019 година >>

Информация за изпълнение на бюджет от дата 30/06/2019 година >>

Информация за изпълнение на бюджет от дата 31/03/2019 година >>

Информация за изпълнение на бюджета от дата 31/12/2018 година >>